Effektiv Ränta

Effektiv ränta  är ett nyckeltal och utgör enligt Konsumentkreditlagen kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, se formel nedan. Den totala kostnaden för ett lån, alltså en kredit, skall anges med effektiv ränta. Där ingår ränta och avgifter såsom aviavgifter, uppläggningskostnader och andra eventuella kostnader. Den effektiva räntan anges i procent och syftet med den utvidgade informationen är att konsumenten skall kunna jämföra olika krediter med varandra.  Därmed beräknas räntesatsen som om räntan betalas en gång per år.

Det är numera lagstadgat att varje enskilt låneinstitut måste redogöra för den effektiva räntan i rimlig tid64 innan ett kreditavtal ingås genom att ange ett representativt exempel samt det sammanlagda belopp som skall betalas av konsumenten. Då ett snabblån löper under en kort period hävdar Svenska Konsumentkreditföretagen (S.K.E.F)), tvärtemot många kritikers åsikt, att den effektiva räntan blir missvisande. Snabblån skall återbetalas i en eller två omgångar, ofta inom en till tre månader, vilket innebär att den angivna effektiva räntan för dessa lån blir väldigt hög eftersom begreppet bygger på en fiktiv tolvmånadersperiod. Eftersom den effektiva räntan därmed visar vad lånet skulle ha kostat kredittagaren om låneperioden var tolv månader, blir den, enligt S.K.E.F, missvisande eftersom att SMS-lån endast löper under betydligt kortare låneperioder och att den fiktiva bild som målas upp inte alls går att jämföra med hur det går till i verkligheten.  Denna åsikt delas även av flera andra snabblånekreditinstitut, då de menar att konsumenterna inte alls skall se till den effektiva räntan, utan till den faktiska totalkostnaden. Kreditinstituten menar vidare att den effektiva räntan, som i vissa fall kan uppnå flera tusentals procent,  blir missvisande och inte alls motsvarar den kostnad som kreditinstituten tar för att låna ut pengar. Det blir således möjligt att argumentera för att en mycket hög effektiv ränta inte per automatik är att betrakta som oskälig. Extra missvisande blir den effektiva räntan vid granskning av lån med kort kredittid vid låga kreditbelopp, då den skall jämföras med vad det hade kostat om lånet hade varat i ett år.

Beräkning av effektiv ränta

(i/n + 1)^n – 1 + (∑A / t) / (K x 0,5) x 100 = effektiva räntan i % i= nominell ränta n= antal betalningstillfällen per år ∑A= summa avgifter t= kredittid angivet i antal år K= kreditbeloppet

 


 

Läs mer och hitta våra smslångivare som erbjuder smslån utan UC här:

http://smslangivare.com/smslan-utan-uc/

Smslån & Snabblån - SMSLÅNGIVARE
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0