Indrivningsprocessen

Indrivningsprocessen vid snabblåneskuld

– Intervju med Svea inkasso, Kronofogden och smslånföretagen eller snabblåneföretagen Indrivningsprocessen beskriver hur snabblåneföretag, inkassobolag och Kronofogden samarbetar med varandra för att driva in snabblåneskulder. I denna studie består indrivningsprocessen av flera steg, det första steget är när kunden inte kan återbetala omslånet eller snabblånet enligt avtal och snabblåneföretaget skickar ut en skriftlig påminnelse samt en avgift till kunden. Det andra steget i processen lämnar snabblåneföretaget över ärendet till ett inkassobolag och i det tredje steget har ärendet hamnat hos Kronofogden.

Indrivningsprocessen steg 1

När kunden inte har återbetalat smslån/snabblån senast förfallodatumet skickar snabblåneföretaget ut en skriftlig påminnelse och enligt avtal har de rätt att ta ut en avgift. Vippi skickar ut en påminnelseavgift på 50 kr samt ett ytterligare SMS. Easycredit har en påminnelseavgift på 60 kr och en förseningsavgift på 120 kr samt en dröjsmålsränta 2,5 % per månad det vill säga 30 % per år. Hos Ferratum betalar kunden ränta fram till förfallodagen, om kunden är försenad med betalningen skickas en påminnelseavgift på 50 kr ut och därefter tas inte någon ränta eller avgifter ut.

Indrivningsprocessen steg 2

Om påminnelsefakturan inte är återbetalad inom 14 dagar efter förfallodatumet lämnar snabblåneföretagen vidare ärendet till ett inkassobolag. Enligt god inkassosed ska snabblåneföretaget skicka sina ärenden genom ett inkassobolag däremot är det är inte obligatoriskt Snabblåneföretagen har inget gemensamt kundregister och de kan inte se om deras kund har lån hos andra företag. Inkassobolagen har en egen databas där det finns information över hur många skulder företagens kunder (slutkunden)har. Enligt Inkasso- och datalagen får inkassobolaget inte lämna ut den informationen om slutkunden till snabblåneföretagen.

När ärendet kommer in till Svea inkasso skapar de ett inkassokrav vilket är ett formellt brev. Enligt 5 i inkassolagen har inkassobolaget rätt att skicka ett inkassokrav och ta ut en avgift. På den ursprungliga låneskulden lägger Svea inkasso på upplupen dröjsmålsränta och en inkassoavgift på 180kr. Enligt datainspektionens anvisningar kan endast en inkassoavgift tas ut per ärende däremot löper ärendet med ränta. På inkassokravet står det att slutkunden har åtta dagar på sig att betala men formellt har kunden 12 dagar att betala skulden. Efter att inkassokravet skickats ut till slutkunden genomför Svea inkasso en kreditkontroll där de undersöker personens betalningshistorik för att ta reda på hur de ska gå vidare med ärendet.

De kan till exempel ringa till slutkunden, gå direkt med ett betalningsförläggande eller lägga över ärendet på långtidsbevakning. Vid betalningsföreläggande betalar Svea inkasso in 300 kr i förskott till Kronofogden och sedan får Svea inkasso ett arvode på 340kr vilket är lagstadgat. När slutkunden får ett betalningsföreläggande tillkommer 640 kr och löpande ränta. Slutkunden kan även hamna på långtidsbevakning vilket innebär att denne påminns en gång i halvåret eller en gång om året i detta ärende.

När ärendet skickas till Kronofogden för betalningsförläggande görs det i de flesta fall via en fil till Kronofogden där de registrerar och skickar ut delgivningsbrev. Slutkunden ska skriva på delgivningsbrevet självmant i första hand men om personen ifråga inte kan hittas kan Kronofogden be Svea inkasso att delge detta. Svea inkasso får 1000 kr per delgivning det är däremot inte speciellt vanligt att de delger ärenden från kunder såsom snabblåneföretag.

Slutkunden kan även kontakta inkassobolaget och berätta att denne inte kan betala för tillfället. Om Svea inkasso inte har något specifikt avtal med kunden kan de ge anstånd eller dela upp skulden på ett antal betalningar. När slutkunden väljer att dela upp betalningen får Svea inkasso ett arvode på 60kr per gång. Enligt Svea inkassos VD är det bästa för verksamheten att slutkunden betalar inkassokravet direkt och det beror på att hanteringen av att lägga upp avbetalningsplaner är mer kostsamt för företaget. När Svea inkassos handläggare skriftligen upprättar en amorteringsplan får de ett arvode på 170kr. Svea inkassos VD hävdar att de vanligtvis ger slutkunden anstånd i två veckor eller en månad utan att skicka ut papper, detta är för att undvika mer kostnader för slutkunden.

Indrivningsprocessen steg 3

Inkassobolag kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden då riskerar slutkunden att få en betalningsanmärkning. De kan även ansöka om verkställighet vilket är en process där skulden drivs in utifrån en utmätningsordning. Det första steget i utmätningsordningen är att kartlägga den skuldsatta personen och kontrollera banktillgångar. Finns det inga banktillgångar undersöker Kronofogden om personen har en arbetsgivare om det förekommer en arbetsgivare skickas en underrättelse ut för att arbetsgivaren ska dra av pengar från lönen innan den går ut till personen i fråga. Det dras ett belopp från lönen varje månad tills att skulden är betalad.

Förekommer det inte någon arbetsgivare undersöker Kronofogden om det finns aktieinnehav eller fondinnehav. Finns det inte aktie- eller fondinnehav går de vidare och kontrollerar om det finns några lösa egendomar. Kronofogden kontrollerar bankfack och gör en förrättning i bostaden. Om lösa egendomar inte upphittas exempelvis bil eller liknande går de vidare i utmätningsordningen till fastigheter och bostadsrätter vilket ligger längst ned på prioriteringsordningen. Det finns ingen undre eller övre gräns på skuldbeloppet för att genomföra en utmätning utan det kan göras oavsett hur stort beloppet på skulden är.  Det är inte alla som lämnar in ärendet för verkställande utan ibland kan ärendet hamna hos Kronofogden och då växer skulden på grund av räntekostnader. Den sökande kan kolla någon gång per år om det kommit in en arbetsgivare. Kronofogden har det uppstått problem vid utredning av vad som är en snabblåneskuld. Snabblån kan vara svåra att härleda när företagen driver in skulden med hjälp av ett inkassobolag. En hel del av snabblåneföretagen har inkassoföretag som är utpräglade ”snabblåneinkassoföretag” där de är specialiserade på att hjälpa snabblåneföretag att driva in skulder.

Liten låneskuld blir stor

Figur är ett exempel på hur indrivning av ett snabblån kan gå till. Vid Steg 1 har kunden tagit ett lån på 3000 kr vilket inte har återbetalats i tid och efter 14 dagar skickar snabblåneföretaget ut en påminnelseavgift på 50 kr. I Steg 2 lämnas ärendet över till ett inkassoföretag som skickar ett inkassokrav och en avgift på 180 kr.

Vid Steg 3 ansöker inkassobolaget om Steg 1 Snabblån 3000 kr Påminnelseavgift 50 kr Steg 2 Inkassokrav 180 kr Steg 3 Betalningsförlägga nde 300 kr och ombudskostnad 340 kr Steg 4 Verkställighet 600 kr Summa 4470 kr 34 betalningsföreläggande hos Kronofogden och det tillkommer 300 kr samt ränta med en viss procent från förfallodagen.

Inkassobolaget har rätt att ta ut en ombudskostnad på 340 kr. Steg 4 Ansökan om verkställighet sker till Kronofogden och det tillkommer en avgift på 600 kr. Indrivningsprocessen visar hur en liten snabblåneskuld på 3000kr kan växa till en totalkostnad på 4470kr.

Smslån & Snabblån - SMSLÅNGIVARE
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0