Viktig Information

1.1 VAD ÄR ETT LÅN?

Nedan kommer vi att redovisa tre olika typer av blancolån. Denna typ av lån är en kredit som lämnas utan formell säkerhet. (Sparbanken Finn 2008)

1.2 BANKLÅN

Bankernas kreditkort blev etablerat i början av 2000 – talet och har sedan dess vuxit sig större på marknaden. Utmärkande för denna typ av lån är: (Dagens Industri 2008) ƒ

 • Låga lånebelopp  – cirka 25 000 kronor utan mer omfattande kreditprövning ƒ
 • Kredittid varierar från aktör till aktör ƒ
 • Varierande ränta – från 10 till 17 % ƒ
 • Flexibelt – används vid behov
1.3 SMS-LÅN

Denna typ av kredit etablerades på den svenska marknaden i början av 2006. I dagsläget finns ingen konkret definition på vad sms-lån egentligen innebär, men enligt vår uppfattning har detta lånealternativ följande karaktärsdrag: (Mobillån Sverige AB 2008 & Folkia AB 2008) ƒ

 • Låga lånebelopp – mellan 1000 – 3000 kronor ƒ
 • Kort kredittid – max 30 dagar ƒ
 • Snabb tillhandahållning av lånet – inom 15 minuter ƒ
 • Enkel ansökan – endast ett sms ƒ
 • Hög kreditkostnad – den effektiva räntan tenderar till att bli väldigt hög
2.1 HUR FUNGERAR KREDITPROCESSEN?

Nedan visas de olika steg som en låntagare går igenom för att få ett lån beviljat, från ansökan till den sista låneinbetalningen. Processen består av ansökan, kreditprövning, kreditgivning, kredittid, amortering, och man tittar på allt ifrån om kredittagaren har betalningsanmärkningar till hur bra deras återbetalningsförmåga är.

2.3.1 BETALNINGSANMÄRKNING

Obetalda räkningar är orsaken till att du får en betalningsanmärkning. En betalningsanmärkning ges aldrig ut av en myndighet, utan av kreditupplysningsföretagen. Dessa företag grundar dock sin anmärkning på information från exempelvis kronofogden. Att få en anmärkning kan leda till att det blir svårt att:

 • Låna pengar ƒ
 • Köpa på avbetalning ƒ
 • Få ett hyreskontrakt ƒ
 • Få vissa arbeten

Kreditupplysningsföretagen lämnar ut information till personer eller företag när du exempelvis vill låna pengar, hyra bostad, köpa på avbetalning och man bedömer sedan om man är kreditvärdig eller inte.

När du som privatperson har fått en betalningsanmärkning har du kvar anmärkningen i tre år. När det gäller företag som fått anmärkning ligger den kvar i fem år. Då tiden gått ut för respektive part försvinner anmärkningen under förutsättning att skulden är betald.

2.3.2 SKULDSANERING

”Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis” (Kronofogden 2008)

För att du skall bli beviljad skuldsanering krävs det att du är svårt skuldsatt och har betalningssvårigheter i skuldsaneringslagens mening. Trots att du har stora skulder är det inte självklart att du får denna befrielse, utan man bedömer då att du kan lösa dina ekonomiska problem med hjälp av antingen skuld- och budget rådgivare från din kommun, eller om du kan sanera din ekonomi på egen hand. Personer som är i behov av skuldsanering i skuldsaneringslagens mening har haft betalningssvårigheter under en längre period och det är vanligt att personen är djupt skuldsatt hos kronofogden. (Kronofogden 2008)

För att en person skall få skuldsanering måste vissa krav vara uppfyllda: ƒ

 • Personen är så djupt skuldsatt att han inte på något sätt kan betala sina skulder på många år (s.k kvalificerad insolvens). ƒ
 • Skuldsaneringen är skälig med hänsyn till personens personliga och ekonomiska situation. ƒ
 • Personen måste vara folkbokförd i Sverige ƒ
 • Personen får inte ha pågående näringsförbud.

Skuldsanering kan man i princip bara få en gång i livet. (Kronofogden 2008) Vid bedömning om en person skall få skuldsanering gör kronofogden en prognos i varje enskilt fall. Detta då skuldsaneringslagen inte anger hur stor skulden måste vara för att man skall få denna lättnad. Myndigheten ser istället över personens möjligheter att betala tillbaka skulderna, den skuldsattes totala skulder, nuvarande och framtida inkomst men även på den skuldsattes arbetsförmåga och utbildning. (Kronofogden 2008) Det andra kravet för att man skall få skuldsanering, är att det skall vara skäligt med hänsyn till personens personliga och ekonomiska förhållanden. Med skäligt menas enligt kronofogden, att större delen av dina skulder är minst tre till fyra år gammal. Orsaken till skuldernas uppkomst är också av stor betydelse. Man skall även som skuldsatt ha gjort allt i sin makt för att försöka bli skuldfri samtidigt som man måste vara samarbetsvillig gentemot myndigheten då frågor uppkommer. (Kronofogden 2008)

Smslån & Snabblån - SMSLÅNGIVARE
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0