Kreditprövning

Smslån eller Kredit givaren genomför kreditprövning varje gång en låneansökan kommer in. Kreditprövning innebär att kreditgivaren bedömer och kontrollerar att kredittagaren har förmåga att betala tillbaka pengarna. Syftet med att utföra kreditprövning är att undvika kreditförluster och att konsumenter skuldsätter sig. Enligt konsumentkreditlagen 12 är kreditprövningen individuell och kreditgivaren har skyldighet att inhämta tillräckligt med information för att bedöma låntagarens aktuella och framtida betalningsförmåga. Vid kreditprövning bedöms olika faktorer:

 Inkomst

 Tillgångar

 Kostnader

 Skulder

Smslån eller Kredit givaren bör inhämta uppgifter om låntagaren från olika källor och beräkna om låntagaren har möjlighet att återbetala snabblånet. Kreditgivaren kan inhämta information om kunden har betalningsanmärkningar och skulder från kreditupplysningen samt information om rimliga levnadsomkostnader från Konsumentverket.

Kreditscoringmodell

Kreditscoring är en kreditriskhanteringsmodell där risken för det utlånade beloppet analyseras och den tillämpas vid kreditprövning. Priset på ett lån ska återspegla den risk som finns att låna ut pengar. En bra strategi för kreditgivare går ut på att avstå från stora kreditförluster. En fördelaktig kreditscoringsmodell bör vara diskriminerande det vill säga att sätta höga eller låga poäng. Höga poäng innebär låg risk och låga poäng innebär hög risk för företaget.

Kreditscoringmodeller kan tillämpas i olika saker, det främsta är vid kreditgivning. Kreditgivning var från början gjord för att användas till kreditprövning genom att kontrollera delarna i låneansökan. Nu för tiden har kreditscoring utvecklats till att mäta risk. Kreditscoringmodeller används genom hela kreditprocessen som beslutsunderlag eller självverkande beslutsalgoritm för stora kundbaser.
Inom detaljhandel läggs tyngdpunkten på värdet av 5C hos en konsument för att mäta kreditvärdighet:

 Personlig karaktär (Character): analyserar låntagarens personlighet och integritet
 Tillgångar (Capital): beräknar skillnaden mellan låntagarens tillgångar och skulder.
 Säkerhet (Collateral): uppskattar låntagarens återbetalningsproblem genom att titta på tidigare betalningsanmärkningar.
 Betalningsförmåga (Capacity): bedömer låntagarens förmåga att återbetala lånet genom att kontrollera inkomst och arbetstillstånd.
 Tillstånd (Condition): uppskattar låntagarens tillstånd som till exempel marknadsförhållanden och konkurrenstryck.

Ansökan

Varje snabblåneföretag har policyregler och krav vilka kunden ska uppnå för att bli beviljad ett snabblån. Generellt gäller dessa policyregler för de tre undersökta snabblåneföretagen:

 Ansökande ska vara bosatt i Sverige och ha en registrerad adress.

 Den ansökande ska vara minst 20 år hos både Ferratum och Vippi, på Easycredit ska ansökande minst vara 18 år.

 Den ansökande får inte ha öppna lån hos företaget vilket innebär att tidigare lån måste ha återbetalats.

 Om tidigare lån inte har betalats tid får kunden inte ansöka om ett nytt lån under en viss tid. Tiden varierar beroende på hur stort lånebeloppet var och hur lång tid kunden har varit försenad med betalningen. På Ferratum kan den här tiden vara upp till tre år. Efter den här tiden har löpt ut genomförs en ny kreditprövning på kunden.

 På Ferratum har de även en så kallad ”svarta listan”, där ingår personer som själva valt att bli spärrade för att de vet att de inte klarar av att betala tillbaka. Att vara med i Ferratums ”svarta lista” innebär att kunden inte kan ansöka om ett smslån/snabblån.

 Kunden får endast ha ett lån öppet per personnummer, mobilnummer och bankkonto. Två personer får inte ha två snabblån på samma bankkonto detta är en varningsflagga för kreditgivaren.

 I ett hushåll får kunden ha två snabblån, det genomförs individuella kreditprövningar vid det här fallet och förfallodatumen får inte vara längre än 10 dagar ifrån varandra. Det är för att undvika att en person tar ett lån för att betala tillbaka det andra lånet.

 Den ansökande måste ha ett eget mobilnummer och mobilabonnemang. Undantag finns på Ferratum och Easycredit där kunden inte blir nekad på grund av att denne har ett kontantkort däremot påverkar det kreditprövningen och kreditscoringen, poängen blir lägre vilket leder till att kunden endast kan låna mindre lånebelopp.

 Den ansökande ska kunna identifiera sig med hjälp av e-legitimation, personkonto eller att kreditgivaren ringer upp kunden och därmed ställer ett antal frågor utifrån den kreditbedömning som kreditgivaren inhämtar.

 Kunden måste ha ett fungerande bankkonto för att företaget ska kunna skicka pengar till kunden.

 Kunden måste ha en fast inkomst som kan bestrykas via den deklarerade inkomsten. Hur stort inkomstkrav kunden har varierar hos de olika snabblåneföretagen och är beroende på hur stort lånebelopp som ansöks.

– Hos Easycredit gäller: Det finns inga inkomstkrav för lån mellan 500 – 1000 kr. För att låna 2000 kr har företaget krav på en årsinkomst om minst 50 000 kr. För lån på 3000 kr är det krav på en årsinkomst på minst 100 000 kr. Lån över 4000 kr krävs en årsinkomst på minst 120 000 kr. På Easycredit kan företagskunder högst bli beviljade 4000 kr.
– På Vippi görs bedömningen per automatik, vid ansökan får kunden besked direkt om vilka inkomstkrav det finns för de olika beloppen.
– Hos Ferratum är inkomstkravet 24 000 kr per år innan skatt. En årsinkomst på 24 000 kr per år är en policyregel som endast säger om man får ta ett lån eller inte. Hur mycket lån kunden får ta bedöms sedan utifrån företagets kreditscoringmodell. Ju högre inkomst kunden har desto högre kreditscoringpoäng och högre lån får kunden ta.

 Har kunden tagit ett lån och betalat tillbaka det kan inte ett nytt lån beviljas fören det har gått 20 dagar och den regeln kommer från Finansinspektionen för att förhindra penningtvätt.

 Kunden får inte ha ett skuldsaldo hos Kronofogden. Om kunden har någon utomstående skuld hos Kronofogden beviljas inte några lån.

 Kunden får inte ha en förmyndare, det vill säga att någon annan inte får ta hand om kundens ekonomi.

 Kunden ska inte vara försatt i konkurrs.

 Kunden ska inte ha skuldsanering.

 Kunden ska inte ha utmätning.

 Den ansökande får inte ha en betalningsanmärkning både hos Easycredit och Vippi, undantag finns på Ferratum:

På Ferratum får den ansökanden ha högst 10 betalningsanmärkning på allmänna mål och högst sju betalningsanmärkningar på enskilda mål. Allmänna mål innebär betalningsanmärkningar hos staten och enskilda mål innebär privata betalningsanmärkningar. Verksamhetschefen på Ferratum beskriver att anledningen till att personer med betalningsanmärkning kan ansöka om ett smslån är att de vill se kundens betalningsförmåga på lång sikt. Vidare beskriver verksamhetschefen att om en person har betalat tillbaka sina skulder har den kvar betalningsanmärkningen i tre år.

Därför anser inte Ferratum att en betalningsanmärkning ska avgöra om en person kan få ett lån eller inte. Däremot har Ferratum satt policyn att de nekar alla personer som har haft en betalningsanmärkning under de sex senaste månaderna.

Smslån & Snabblån - SMSLÅNGIVARE
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0